Home

iPhone 5S တြင္ပါဝင္လာသည့္ Touch ID ေခၚ လက္ေဗြဖတ္စနစ္ အေႀကာင္းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

                                 
                                  ျပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ကပဲ နာမည္ေက်ာ္ Apple ကုမၸဏီမွ iPhone 5C ႏွင့္ 5S ေခၚ စမတ္ဖုန္း အသစ္ႏွစ္မ်ိဳးကို ထုတ္ေဖၚ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေစ်းသက္သာေသာ ပလက္စတစ္ကိုယ္ထည္ႏွင့္ iPhone 5C မွာ အထူးတလည္ မြန္းမံျပင္ဆင္ထားျခင္းမ်ား မပါရိွေသာ္လည္း 5S မွာေတာ့ ယခင္ကတည္းက ေကာလဟာလ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနခဲ့သည့္ Touch ID ေခၚ လက္ေဗြစနစ္ပါဝင္လာပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ယခင္ Slide to unlock ေနရာမွာ password ျဖင့္ရိုက္ခါ ဝင္ေရာက္ ရန္မလိုပဲ home button အဝိုင္း ႏွင့္ တသားတည္း ထည့္သြင္းထားသည့္ လက္ေဗြ ဖမ္းစနစ္ေပၚတြင္ ဖုန္းပိုင္ရွင္၏ လက္ေဗြကို တင္ေပးလိုက္ရံုျဖင့္ unlock ျဖစ္ခါ iPhone ကို အသံုးျပဳ ႏိုင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။iPhone ပိုင္ရွင္၏ လက္ေဗြကို ႀကိဳတင္ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ေပးထားရမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းလက္ေဗြရာ ကို iPhone 5S ၏ 64bit A7 chip processor မွ encryption စနစ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္းေပးထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးတည္းသာမကပဲ မိမိယံုႀကည္၇သူ (သို႔) မိမိ၏ဖုန္းကို အတူတကြအသံုးျပဳလိုသူ၏ လက္ေဗြကို ပါ ထည့္သြင္းသတ္မွတ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။
                           

 
                                     Finger print scanner hardware ပိုင္းကိုႀကည့္လ်ွင္ အလႊာ ၄ ခု ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ home button ေနရာတြင္ ေကာ္ခလုတ္အစား sapphire crystal ေခၚ တန္ဖိုးႀကီးနာရီမ်ားတြင္ ေတြ႔ရတတ္သည့္ အလြယ္တကူ အစင္းမထင္ေသာ ဖန္သားအႀကည္ ျဖင့္ အစားထိုးတပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္ျမင္အႀကည္ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းျဖင့္ ၄င္း၏ ေအာက္ဘက္တြင္ ကပ္လ်ွက္ ထည့္သြင္းထားေသာ လက္ေဗြဖမ္း ကိရိယာမွ အသံုးျပဳသူ၏ လက္ေဗြလမ္းေႀကာင္းမ်ားကို ဖမ္းယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Sapphire crystal ဖန္သားအဝိုင္းကို ပတ္ျပီး စတီးသားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသာ detection ring ကို တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ Touch ID ေပၚသို႔ အသံုးျပဳသူ၏ လက္ေရာက္မေရာက္ကို ၄င္း detection ring မွ သတ္မွတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေရာက္ေႀကာင္း detection ring မွ သိရိွပါက ၄င္းတို႔၏ ေအာက္ဘက္ တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ 500PPI (pixel per inches) စနစ္ပါ လက္ေဗြဖမ္း ကိရိယာမွ ဖမ္းယူခါ ယခင္ထည့္သြင္းေပးထားေသာ လက္ေဗြဟုတ္မဟုတ္ကို A7 chip ျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ဆံုးတစ္လႊာကေတာ့ ယခင္ iPhone မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ home button switch ျဖစ္ပါတယ္။
                                 အားသာခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ ၄င္း လက္ေဗြစနစ္ကိုအသံုးျပဳျပီး၊ လြယ္ကူလ်ွင္ျမန္စြာ unlock လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ iTunes store, iBook store ႏွင့္ Apps store တို႔တြင္ ဝယ္ယူရန္ iTune account ႏွင္ ့Password တို႔ကို ရိုက္သြင္းရန္မလိုအပ္ပဲ၊ လက္ေဗြစနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ လက္ေဗြဖတ္ရန္အတြင္ iPhone ၏ orientation level ေခၚ ဖုန္းအေနအထားကို အတိအက်ထားစရာမလိုပဲ ၃၆၀ ဒီဂရီမွ လက္ေဗြဖတ္ႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
                                အားနည္းခ်က္မ်ားကေတာ့ Apple မွ built in ထည့္သြင္းထားျခင္းမဟုတ္သည့္ အျခား developer မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ application (third party apps) မ်ားမွာ လက္ေဗြစနစ္ကိုအသံုးျပဳခြင့္ ေပးမထားျခင္း၊ လက္ေဗြစနစ္ကို iPhone ၏ အတြင္းပိုင္းရိွ A7 chip တြင္သာ encrypted လုပ္၍ သိမ္းထားျပီး၊ iCloud တြင္ သိမ္းဆည္းခါ sync မလုပ္ႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔အျပင္ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳခ်ိန္မွာ လက္တြင္ ေခ်ြးစိုေနျခင္း၊ lotion တစ္ခုခုလိမ္းထားျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားမွာ scanner မွ မွန္ကန္စြာ မဖတ္ႏိုင္ျခင္းမ်ားပါ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
                                စတင္တီထြင္ျခင္းသာ အဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ျပီး ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ အေနအထား (သို႔) အမွားအယြင္းနည္း သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရိွရန္ မွာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခု အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာသည့္ထံုးစံရိွသည့္အတုိင္း၊၊ Apple ၏ iPhone 5S လက္ေဗြစနစ္ပါ စမတ္ဖုန္းမွာ ဖုန္းေလာကကို တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ဆန္းသစ္ လာစရာ အေႀကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။

Portable device မ်ားတြင္ Virus ေႀကာင့္ hidden (သို႔) invisible ျဖစ္သြားေသာ file/ folder မ်ားကို ျပန္လည္ရယူပံု


                        USB Flash drive, Portable hard drive နဲ႔ Memory card ေတြထဲမွာရိွတဲ့ folder မ်ားဟာ virus ေႀကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း၊ hidden ျဖစ္ခါ folder icon ေလးမ်ား ေမွးမွိန္ေနျခင္း နဲ႔ folder မ်ားဖြင့္မရေတာ့ပဲ executable file (.exe) မ်ားျဖစ္ေနျခင္း တို႔ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ Portable ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာေႀကာင့္ စက္တစ္လံုးမွ အျခားစက္တစ္လံုးသို႔ ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳရာမွ virus မ်ား ျပန္႔ပြားကူးစက္ လာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္း portable device မ်ားမွ data မ်ားကို ျပန္လည္ရယူဖို႔အေကာင္းဆံဳး နည္းလမ္းကေတာ့ ပထမဦးစြာ device ကို virus defination update ျပဳလုပ္ထားေသာ Microsoft security essential ႏွင့္ အရင္ဆံုး scan ဖတ္ပါ။ ျပီးတဲ့ေနာက္ virus လို႔ယူဆတဲ့ exe file/ folder အားလံုးကို ျဖတ္ထုတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ Fixxy လို႔ေခၚတဲ့ software ကို download လုပ္ျပီးေနာက္ ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့ပံုအဆင့္အဆင့္ အတိုင္း မိမိ device ကိုေရြးခ်ယ္ခါ ျပန္လည္ recover ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
              
Fixxy 3 portable software ကို ့မူရင္း homepage မွ download လုပ္ရန္
Fixxy 3 portable software ကို Mediafire မွ download လုပ္ရန္


 Frxxy software ကို run ျပီး I Agree ကိုႏွိပ္ပါ။
ျပီးလ်ွင္ Advanced Pro Version ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
Scan & Recover ကို ႏွိပ္ပါ။
၄င္းေနာက္ မိမိ၏ Portable device ကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးပါ။
                           ျပီးလ်ွင္ Click Me ကိုႏိွိပ္ခါ စတင္ recover ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါျပီ။ Recover ျပဳလုပ္ျပီးသြားလ်ွင္ Virus ေႀကာင့္ hidden / invisible ျဖစ္သြားတဲ့ file folder မ်ားအားလံုးကို မိမိရဲ့ device အတြင္းမွာ ျပန္လည္ေတြ႔ရိွရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထူျခားခ်က္ကေတာ့ device ထဲမွာရိွေနတဲ့ hidden/invisible စတဲ့ attribute ေတြကို ပဲ hidden မွ unhidden ၊ invisible မွ visible ေျပာင္းလဲေပးတဲ့အတြက္ recover ျပဳလုပ္ခ်ိန္ အလြန္လ်ွင္ျမန္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။                      

iWatch ရဲ့အသစ္ထြက္ ခန္႔မွန္းဒီဇိုင္းမ်ား (video)

                         iWatch ေခၚ စမတ္နာရီ ကို Apple ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ အိုင္တီဒီဇိုင္နာ အေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ရဲ့ ခန္႔မွန္း ဒီဇိုင္းမ်ားကို ဖန္တီးေရးဆြဲလာႀကပါတယ္။ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကပဲ iWatch နာရီ project အတြက္ Team တစ္ခုကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ျပီး၊ နာမည္ေက်ာ္ အားကစား ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သည့္ Nike တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးေသာ fitness consultant Jay Blahnik ကိုလည္း ဒီ iWatch project အတြက္ ငွားရမ္းခဲ့ပါေသးတယ္။ ထပ္မံထြက္ေပၚလာတဲ့ အီတလီဒီဇိုင္နာမ်ားေရးဆြဲထားတဲ့ ယခု iWatch ဒီဇိုင္းကေတာ့ ပါးလႊာပီး အနားလံုး ဒီဇိုင္းျဖစ္ခါ အေရာင္ ငါးေရာင္ ျဖင့္ ေရးဆြဲထားပါတယ္။


Mailbox app အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Dropbox 1GB အခမဲ့

                           အေကာင္းဆံုး နဲ႔ အလကားေပးထားတဲ့ File hosting မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္တဲ့ dropbox ဟာ iOS app တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Mailbox အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ 1GB free ေပးေနပါတယ္။ Mailbox ဆိုတာကေတာ့ Gmail client application တစ္ခုျဖစ္ျပီး itunes store မွာ အခမဲ့ download ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ပံုမွန္ အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ 2GB ႏွင့္ ယခု 1GB free ေပါင္းလုိက္လ်ွင္ 3GB dropbox free space ကိုရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။

                       ရယူပံုကေတာ့ Mailbox app ကို itunes မွ download လုပ္ျပီး၊ iOS 6.0 နဲ႔အထက္ရိွတဲ့ iPhone, iPad, iPod touch ေတြမွာ install လုပ္ပါ။ 6.0 ထက္နိမ့္တဲ့ iOS version မွာေတာ့ install လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ျပီးေနာက္ Mailbox app ကိုဖြင့္ခါ Setting ထဲမွတဆင့္ Dropbox ကိုသြားခါ မိမိအသံုးျပဳေနက် dropbox account ႏွင့္ Sign in လုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Sing in ဝင္ပီးတာနဲ႔ အလိုအေလ်ွာက္ 1GB ကို မိမိရဲ့ အေကာင့္ထဲ ေပါင္းထည့္ေပးသြားမွာပါ။ ယခင္က Sign in ဝင္ထားသူမ်ားအတြက္ေတာ့ dropbox account ကို Sign out လုပ္ခါ ျပန္လည္ Sign in ဝင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Jailbreak မလုပ္ထားသည့္ iDevice မ်ားမွာပါ Paid Application မ်ားထည့္သြင္းႏိုင္ေသာ iClover 2.0.8.1 (latest version)                      iDevices ေတြျဖစ္တဲ့ iPhone, iPad နဲ႔ iPod Touch ေတြကို jailbreak လုပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ လုပ္မထားသည္ျဖစ္ေစ full version cracked application မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္လုပ္ခါ တုိက္ရိုက္ထည့္သြင္းႏိုင္တဲ့ iClover ေခၚ Tongbu software ျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ Update လုပ္တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးထြက္တဲ့ Application ေတြ ဂိမ္းေတြကို ပိုက္ဆံေပးဝယ္တဲ့ သူမ်ားနည္းတူ ေဆာ့ကစားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Cracked app မဟုတ္တဲ့ တရားဝင္ legal application ကိုမွလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ဒီ iClover ထဲမွာပဲ မိမိ apple ID နဲ႔ sign in လုပ္ခါ တုိက္ရုိက္ free legal application မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္ျဖင့္ ရယူ download လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
                          အသံုးျပဳလိုေသာ iPhone, iPad, iPod တို႔ကို ကြန္ပ်ဴတာတြင္ဆက္ခါ install ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ Application မ်ား ဖြင့္မရျဖစ္ျပီး crash ျဖစ္ေနလ်ွင္လည္း အထက္တြင္ျပထားေသာ ပံုအတိုင္း fix crash ကိုႏွိပ္ခါ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ App မ်ားကို download ျပဳလုပ္ရန္ internet connection လိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ install ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ Fix crash ျပဳလုပ္ရန္ internet connection မလိုအပ္ပါ။
iClover home page
iClover 2.0.8.1 ကို တိုက္ရိုက္ download ျပဳလုပ္ရန္
iClover 2.0.8.1 ကို Mediafire မွ download ျပဳလုပ္ရန္

အိုင္ဖုန္း 5S ကိုေရႊေရာင္ျဖင့္ လည္း ထုတ္လုပ္မည္

ထပ္မံထြက္ရိွလာဖြယ္ရိွတဲ့ အိုင္ဖုန္း 5S ေရႊေရာင္
                        အသစ္ထပ္မံထြက္ရိွလာမယ့္ အိုင္ဖုန္း 5C အျပင္ ယခက္ထြက္ရိွေနက် အိုင္ဖုန္း စီးရီးအစဥ္အတုိင္း iPhone 5S ကိုလည္းထပ္မံထြက္ရိွလာအံဳးမယ္လို႔ အခ်ိဳ့အြန္လိုင္းဆိုက္မ်ားမွာ ေဖၚျပေနႀကပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖၚျပထားတဲ့ပံုကေတာ့ ဂ်ပန္ဝဘက္ဆိုက္တစ္ခုမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ထပ္မံထြက္ရိွလာမယ့္ အိုင္ဖုန္း 5S ရဲ့ပံုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ယခုစီးရီးမွာ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ ယခင္က အျဖဴေရာင္ႏွင့္ အနက္ေရာင္အျပင္ ေရႊေရာင္ ကာဗာျဖင့္ပါ ထုတ္လုပ္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကင္မရာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖြယ္ရိွတဲ့ အိုင္ဖုန္း 5S မွာ A7 chip processor ကိုအသံုးျပဳမယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။ iPhone 5S အျပင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေသာ အိုင္ဖုန္း 5C ထြက္ရိွလာ၊ မလာကိုေတာ့ ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလာမွာ သိရိွရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္မံထြက္ေပၚလာသည့္ iPhone 5C ပံုမ်ား

                တရုတ္ ဝဘ္ဆိုက္တစ္ခုမွာ ထပ္မံထြက္ေပၚလာသည့္ အိုင္ဖုန္း ၏ ေနာက္ထပ္မ်ိဳးဆက္တစ္ခု iPhone 5C ၏ရုပ္ပံုမ်ားကို ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။ iPhone 5C ဟာ သင့္တင့္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ထြက္ေပၚလာမည္ဟု ေျပာဆိုေနႀကေပေသာ္လည္း ယခု တရုတ္ ဝဘ္ဆိုက္မွာေတာ့ ယြမ္ေငြ ၃၀၀၀ ဝန္းက်င္ ခန္႔၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀ ခန္႔ ျဖင့္ စတင္မယ္လို႔လည္း ေဖၚျပထားရာ ယခင္ iPhone 4G ထက္မနဲေသာ ေစ်းပင္ျဖစ္ေနပါတယ္။Apple မွ Smart Pen ေခၚ စမတ္ ကြန္ပ်ဴတာ ေဘာပင္ ထုတ္မည္

                          
photo: cdn.psfk.com
                           Apple ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီမွ iWatch ေခၚ စမတ္နာရီထုတ္လုပ္မည့္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ယခုတဖန္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၊ sensor စနစ္ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားပါဝင္သည့္ Smart Pen စမတ္ေဘာပင္တစ္မ်ိဳးကို ထုတ္လုပ္ေတာ့မည္ ဟု သတင္းမ်ား ထပ္မံထြက္ေပၚလာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ 1997 ခုႏွစ္ကတည္းက ဒီ ကြန္ပ်ဴတာေဘာပင္နဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ ဒီဇိုင္းကို အဂၤလန္ နည္းပညာရွင္ Lyndsay Williams ဆိုသူကတီထြင္ေပးခဲ့ျပီး Apple ကုမၸဏီမွ 2008 မွာ မူပိုင္အျဖစ္ဝယ္ယူခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ စမတ္ေဘာပင္မွာ touchscreen LCD display တစ္ခုပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္း screen မွတစ္ဆင့္ အီးေမးမ်ား၊ text message မ်ားႏွင့္ အျခား စာသားျဖင့္ေဖၚျပႏိုင္ေသာ information မ်ားကို ေဖၚျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ Cellular သို႔မဟုတ္ GPS data စနစ္ တမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ႏိုင္ျပီး၊ ၄င္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳခါ အင္တာနက္ျဖင့္ခ်ိန္ဆက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Fancy USB flash drive ေလးမ်ားစုစည္းမႈ

                       
                      ဒီဇိုင္းအသစ္အဆန္းမ်ားနဲ႔ fancy style USB flash drive မ်ားကို စုစည္းေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ပမာဏေသးငယ္ေပမယ့္ 4GB ကေန 32GB ထိေအာင္ ထည့္သြင္းသယ္ေဆာင္သြားလို႔ ရပါတယ္။

Mozilla မွ Unreal Engine 3 Epic ဂိမ္းမ်ားကို browser တြင္ကစားႏိုင္ရန္ စမ္းသပ္ေန

                     Mozilla Firefox browser တြင္ PS3/4 , Xbox 720 တို႔ကဲ့သို႔ေသာ 3D Epic game မ်ားကို မည္သည့္ plug-in မွထပ္မံထည့္သြင္းစရာမလိုပဲ အဆင္ေျပစြာ ေဆာ့ကစားႏိုင္ရန္ Mozilla မွ developer မ်ားစတင္စမ္းသပ္ေနျပီလို႔ သိရပါတယ္။ UE3 ေခၚ Unreal Engine 3 စနစ္ ဂိမ္းမ်ားကို Emscrepten ႏွင့္ asm.js ေခၚ javascript ကုဒ္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး console ဂိမ္းစက္မ်ားထက္မညံ့ေသာ အရည္အေသြးျဖင့္ ေဆာ့ကစားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ firefox ရဲ့ official blog မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ အျပိဳင္အဆိုင္ နာမည္ႀကီး browser မ်ားျဖစ္တဲ့ Google Chrome ႏွင့္ Internet Explorer မ်ားမွာ browser based game မ်ား ကစားႏိုင္ေနသည္မွာ ကာလအတန္ႀကာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရိွအခ်ိန္ထိ firefox browser ကို အသံုးျပဳမႈမွာ တကမာၻလံုးအဆင့္ ထိပ္ဆံုးမွာေရာက္ရိွေနပါတယ္။ ယခုအခါ ၄င္း browser မ်ားထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ရံုတင္မကပဲ Sony ၏ Play Station ကဲ့သို႔ေသာ console game စက္မ်ား၏ အရည္အေသြးေလာက္နီးပါး ကစားႏိုင္မည့္ Epic game မ်ားကို Mozilla မွ စမ္းသပ္ေနသည္ျဖစ္ရာ အင္တာနက္အသံုးျပဳရင္း ဂိမ္းကစားလိုသူမ်ားကို ထပ္မံ၍ ဆြဲေဆာင္ထားႏိုင္အံုးမွာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Facebook comment တြင္ တိုက္ရိုက္ reply ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီ

            
                              Facebook တြင္ comment တစ္ခုခ်င္းစီကို တိုက္ရိုက္ reply ျပန္ေရးေပးႏိုင္တဲ့ feature အသစ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေပးလိုက္ပါျပီ။ မိမိတင္ထားေသာ အေႀကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ အေႀကာင္းအရာမ်ားတြင္ ယခင္က comment တစ္ခုကုိ reply လုပ္လိုပါက ပထမ comment ေပးခဲ့သူ၏ pofile link ကိုထည့္သြင္း၍ ျဖစ္ေစ၊ နာမည္တိုက္ရိုက္ေရး၍ ျဖစ္ေစ ယခင္ comment ၏ ေအာက္မွ comment တစ္ခုထပ္ေရးေပးျခင္းျဖင့္ reply လုပ္ေပးခဲ့ႀကရပါတယ္။ Blog comment မ်ားကဲ့သို႔ comment တစ္ခုကို တုိက္ရုိက္ reply ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ facebook မွ reply ဟူသည့္ option ကို ထပ္မံထည့္သြင္းေပးျပီး၊ တိုက္ရိုက္ အေမးအေျဖသေဘာ မ်ိဳး ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ Reply option ကို comment ၏ ေအာက္ Like ၏ ညာဘက္ေဘးနားတြင္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Page တစ္ခုအတြက္ တိုက္ရိုက္ reply option ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ Admin panel ၏ ေအာက္နားတြင္ ျပသေပးထားေသာ demo animation ေနရာတြင္ ေအာက္ပါပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း Turn on Replies ကို click ႏွိပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ စနစ္ႏွင့္ ကမာၻ႔ ထိပ္သီး နည္းပညာကုမၸဏီ Google

Photo credit: elevenmyanmar.com
                  Google ၏ CEO Mr.Eric Schmidt ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပါတ္သြားပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း Google မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တားျမစ္ထားသည့္ Online services အခ်ိဳ႔ကို ျပန္လည္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ domain အျဖစ္ Google.com.mm ကို Mr.Eric Schmidt မလာခင္ရက္ပိုင္းအလို မွစတင္ခါ အသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ျပီး ၄င္းေနာက္ အားလံုးေမ်ွာ္လင့္ေနႀကသည့္ Google Play ကို စမ္းသပ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွသည့္ Google မွ ရာထူးအႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ Mr.Eric Schmidt က "လူငယ္ေတြနဲ႔ နည္းပညာေပါင္းစပ္လိုက္ရင္ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ဟာ ျပီးျပည့္စံုသြားမွာပါ၊ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ကေလးငယ္ေတြကတစ္ဆင့္ လူႀကီးမိဘေတြကို အင္တာနက္ကိုဘယ္လိုသံုးရတယ္ဆိုတာ ျပန္ေျပာေနတဲ့ အသံစာစာေလးေတြကို ႀကားရတာကို သူႏွစ္သက္ပါတယ္" လို႔ ေျပာႀကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဘက္မွလည္း အင္တာနက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတာေတြကို အသင့္အတင့္ ရုပ္သိမ္းေပးႏိုင္ခဲ့ရင္ ပိုေကာင္းလာမယ္လို႔ ထင္ျပီး၊ "အစိုးရေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ သူတို႔သတင္းကို အင္တာနက္ေပၚမွာ ေကာင္းသတင္းပဲေရးေစခ်င္ႀကျပီး၊ မေကာင္းသတင္းမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ႀကမွာ မဟုတ္ဘူး" လို႔ ေျပာႀကားသြားတာကိုလည္း elevenmyanmar.com မွာ ေဖၚျပထား ပါတယ္။